En gång Idlflicka, alltid Idladlicka!

Det är tydligt när jag passerar en yogaboll på väg till en av mina arbetsplatser.

Och OM jag håller många bollar i luften just nu?

Ni skulle bara veta…