Tidningen Illustrerad vetenskap gör mig alltid så glad.
Jag känner hoppfullhet när jag läser om hur vetenskapen utvecklas och mänskligheten går framåt, häpnar inför den idealism (och i viss mån kanske kapitalism) som driver forskning och utveckling, räddar framtiden undan ond bråd död.

Tycker också om den ”hjärngympa” varje nummer bjuder på, och en av ”testfrågorna” har jag sparat i mobilen, bedömer bekantas intelligens med ibland.