Den här boken läser jag just nu.

Tycker alltid att det är spännande att läsa och tolka vad folk säger till mig, varandra och hela världen med bilden de ger av sig själva, medvetet eller omedvetet.