Idasboksida ger Tebbes Tvivel, andra boken i serien om Tebbe, fyra poäng av fem möjliga.

Kul!