Jag växte upp vid kusten, och senare i livet lärde jag känna havet.

Och det är något med ljudet av vågor, något med ljuset som stiger ur en fri horisont, som väcker skrivlusten hos mig mer än vanligt, gör alla mina tankar klarare.