Har äntligen tid att läsa de folksagor jag ”har missat”.

Det finns förklaringar till vår samtida moral och verklighetsuppfattning att hämta i de gamla traditionellt berättade sagorna.