På tal om Jerka…

I en Värvet-intervju jag lyssnade på med stort intresse för ganska länge sedan sa Jerry Williams ”Det är väl mest bonntjyvar som gör karriär, som har vassa armbågar och så där. Det gäller att ha lite röta och ramla rätt.” Och ju äldre jag blir, ju mer jag ser av...