”Sap sap soy-lah!”

Det första uttrycket jag lärde mig på kantonesiska var (i egenhändigt utformad fonetisk skrift) ”sap sap soy-lah”. Jag hoppas kunna snappa upp lite mer, men tycker att det säger någonting om min personlighet att det enda jag kan säga till den direkta...