Jag sjunger alltid ut! (När jag tycker att det är nödvändigt…)

En mycket viktig grundregel när man tar informationsflöden i bekantskapskretsen och deras kringelkrokiga omvägar på allvar är att alltid ha täckning för vad man säger, så att man kan stå för det när (inte om, det är alltid när) det sprider sig i en större cirkel än...