Det finns en sång i en svensk barnfilm som får håret på mitt huvud att resa sig.

Den är så djupt ödesmättad och sorglig, blir direkt obehaglig med den naiva barnröstens kontrast mot Allan Edwalls djupa stämma.

(Men det är bara när jag ser Lejonkungen jag börjar grina!)