För en tid sedan talade jag med några kollegor om film, varvid samtalet kom att beröra en nyligen avliden skådespelare.

-Va, är hen död? utropade en av kollegorna, och en annan, dansk kollega blev nyfiken.

-Hvem?

Vi upprepade namnet, varvid dansken i sammanhanget utbrast ”det hoppas jag VERKLIGEN, att hen är död!”

Det fick samtalet att stanna av några sekunder, och alla att chockat stirra på vår kollega från sydligare breddgrad.

-Ja, för de begravde honom ju! förklarade denne, och fick samtliga att skratta åt den morbida humorn.

Danmark, alltså…