Mitt Kierkegaard-läsande fortgår tämligen slött, men det finns ju andra danskar också…