Välj en sida

Jag tycker verkligen att de sista raderna i den romansvit jag håller allra högst, Stadserien av Per Anders Fogelström, är alldeles fantastiska.

Det är som om de sammanfattar hela eposet och säger allt om alla människor som ryms innanför pärmarna och deras omvärld med bara ett fåtal ord.