Drack thé hos Samfundet De Nio igår.

Hade plattångat håret och försökte prestera en städad och kultiverad fasad så gott jag kunde, trots att min arbetarbakgrund alltid gör mig lite osäker bland belästa akademiker. Det hjälper av någon anledning inte att jag i viss mån är en själv.

Noterade att det i det underjordiska sammanträdesrummet, beläget i ett skyddsrum i källaren på Villagatan 14, bara fanns sju pennor för de nio mötesdeltagarna.

Inte ens kulturens innersta finrum är säkert i fråga om penntjuvar, tydligen.