Jag har för övrigt skaffat mig en hatt.

Bekanta har kommenterat den som en ”Emil-hatt”, ”Pippis pappa-hatt” och till och med ”mycket gammal studentmössa”, men jag vill påstå att det är en alldeles vanlig EvaEmma-hatt, som passar till alla kläder och väder i hela världen (men tyvärr går dåligt ihop med mina lurar som jag helst promenerar och kollektivtrafikreser tillsammans med).