Jag har stängt in mig i ett arbetsrum 8200 kilometer från Stockholm (flygvägen) och skriver när jag inte sover.
Det var på tiden.
(Rubriken? Lundell.)