Välj en sida

Jag har börjat utbrista ”sällan grabben” på tillkämpat upprymt fyrtiotalsfilmmanér varje gång jag hör en teen (eller ibland, VE OCH FASA, någon äldre än så) använda ordet ”ofta” på ett felaktigt sätt, bara för att det stör mig.

  
Jag tycker att man ska verka i en hurtfrisk Åke Söderblom-anda i den mån det är möjligt.