Välj en sida

Jag är mycket intresserad av min hälsa, och har god hjälp av Applewatchen i min ständiga analys av den.

Vilopulsen är låg, tämligen jämn och stabil.

Men jag har svårt att begripa mig på det där med hjärtfrekvensvariabilitet… Mina värden tycks stiga konsekvent, och jag vet inte om det är bra eller dåligt.

Om någon kunnig i ämnet läser bloggen får du gärna informera mig och andra i kommentarfältet.

(Rubriken? Snodd här.)