Eftersom jag har förmånen att vara ledig under större delen av min tid i Hong Kong strövar jag omkring mycket.

Hittar alla dessa gröna oaser mitt i storstaden och slår mig ned där för att skriva en stund.

Lugn och ro, på alla sätt.