Välj en sida

Nu kan ni läsa 27 i mina skor, en roman om att vara arbeterska, medelklass och överklass i Stockholm på 10-talet.

Det är ännu ett försök från min sida att prestera ett stycke arbetarlitteratur, att berätta om unga kvinnor och den roll klass och bakgrund spelar för deras förutsättningar i livet.

Jag har försökt gestalta det sexistiska hat som kan möta kvinnor som vill framåt i karriären, visa hur det kan lockas fram ur alla som anser sig förfördelade, orättvist omsprungna, och berätta på ett sätt som jag tror att många kan känna igen sig i.

27 I MINA SKOR AV EVAEMMA ANDERSSON

Det står EvaEmma Andersson och Saga Egmont på den. Det betyder att det är jag som har skrivit den, och att ett förlag har publicerat den.

Visst är det konstigt?