Hade turen att närvara vid en närståendes bokhylleutrensning, och därmed tillfälle att lägga beslag på både en Tage Danielsson-titel och en Kristina Lugn-dito.

Kul!