Jag säger något i dagens Facebookstatus som jag anser att många borde tänka på.

Kanske två gånger till och med.