Jag gillar verkligen vintern, när jag får tillfälle att ströva omkring med mitt svårmod inkapslat i min eskimåluva.