Varför ska folk med gamla pengar alltid åka snålskjuts på oss som betalar för dem?