Jag går mina två mil och passar på att ringa några telefonsamtal.

Men efter ungefär 8 kilometer är det kvalitetsegentid, med enbart Schubert i lurarna.