Välj en sida

När någon av karaktärerna i Vilhelm Mobergs Utvandrarna försöker tala förstånd med huvudpersonen Karl Oskar i fråga om att utvandra, påtala den stora fara för livet det innebär att ge sig ut på öppet hav, säger Karl Oskar att de allra flesta människor dör liggande i sina sängar, men ändå går de och lägger sig där varje kväll, utan att vara rädda.
Tänkvärt.