Jag läser böcker att influeras av.
Vill fördjupa mig i det karga, rakt uppriktiga språk jag ser som något av mitt signum men vill utveckla, inte snygga till eller förfina men vässa, skärpa.
Försöker vidareutbilda mig inom det talade och skrivna mål som är mitt första. Lära mig att inte bara behärska utan fullständigt förstå den intellektuella arbetarklassens gränsdragning mot medelklassens språk, vinna insikt i dess eviga strävan uppåt, framåt men samtidigt mest in i sitt eget, sin yrkesjargong, sina dialektala skiftningar.
Jag jobbar ganska hårt, på alla sätt.
Kanske blir det bättre texter av det, kanske inte.
Men jag läser.
Och jag skriver.