Det förhåller sig fortfarande så här med mig, i synnerhet vad gäller mitt textande.

Om någon undrar…