Välj en sida
Böcker
Romankaraktären Tebbe,  en professionell handbollsspelare i Stockholms innerstad, är påhittad av EvaEmma Andersson.
Första delen, Tebbes Trubbel, publicerades i november 2015.
Andra delen, Tebbes Tvivel, publicerades i juni 2016.
Tredje och avslutande delen, Tebbes Tur, publicerades i januari 2017.
Köp böckerna på Bokus.com eller Adlibris.se