Jag skriver en roman och en verksamhetsberättelse, parallellt men av varandra oberoende.

Ansåg att jag behövde extra energitillskott i form av en delikat semla.