Häshtägg goalz

Ett av mina mål under det kommande året är att kunna få till Benny Anderssons Machopolska hyfsat på violinen. Det är ett mycket ambitiöst mål, med tanke på hur stel jag är med stråken just nu. Anammar taktiken ”andas och känn efter” och fortsätter sikta...

Så håll käften på’rej!

Det fanns en tid, i min sköra ungdom omkring de tjugo, när jag ofta, av människor som aldrig hade träffat mig, anklagades för att vara ”störd” eller ”dum i huvudet”. Det var innan ordet ”näthat” blev ett begrepp, och även om våldshoten jag utsattes för aldrig var på...