Välj en sida

Skriver 2021

Jag har arbetat med text i olika former sedan jag var sexton år, med några kortare avbrott när fokus har legat på andra delar av yrkeslivet. Främst har jag arbetat i kulisserna, långt bortom de välpolerade bylinebildernas ära och redbarhet, och numera åtnjuter jag en...