Inspelningen av filmen Pippi på de sju haven sammanföll med en av SAS nya flygrutter 1969.

Jag lär mig så mycket av att läsa den här boken.