Klicka här för att läsa en text av EvaEmma om att arbeta med säkerhet och kundservice
ständigt hårdbevakad av sociala medier.