Sören Kierkegaard, den danske existentialisten, ska en gång ha sagt: ”Bønnen forandrer ikke Gud, men den forandrer den som ber”.

Jag tänker att det är just så det är ställt med allt religiöst utövande inom alla religioner.

Det är den som tror som är grejen, liksom.

Googlesnodd bild som förmodligen skulle ha varit geniets Facebookprofilbild om han hade existerat idag.

SHIT hur gärna jag hade velat ha honom på min kompislista och bland mina mest frekventa kontakter i Messenger…